Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı Ek Sınavı