AÖL

AÖL nedir? Mezuniyet şartları nelerdir ve nasıl mezun olursunuz?
1. Açık Öğretim Lisesi Alanlı Öğrenci Mezuniyet Şartları
(Öğrenimlerine, Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe
Matematik alanında devam edenler) Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri
olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması, Ortak derslerin tamamını başarması
veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka
başarılması,
Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),
Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması.
2. Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrenci Mezuniyet Şartları
(Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok) devam edenler) Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8
veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet
olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava gitmiş olması.
Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla
önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim tamamen 4
yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla eskiden Açık Lise’de veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan
bir öğrenci Açık Lise’de 4 yıllık sisteme tabi olacaktır. Açık Öğretim Lisesi 2009-2010
eğitim yılına kadar normal liseler gibi 4 senede bitirilebilirken, bakanlığın o dönem
çıkardığı bir yönetmelikle Ocak ve Mayıs sınavına ek olarak
3. bir sınav yapılmaya başlanmış ve Temmuz ayında yapılan bu sınavlarla birlikte, yeni
başlayan bir öğrenciye liseyi 2.5 yılda bitirebilme şansı doğmuştur. Açık Öğretim
Lisesi’nde yılda 3 sınav yapılıyor ve bu sınavlar sırasıyla, Ocak, Mayıs ve Temmuz ayında
yapılıyor. (Yalnız 3. dönem yani Temmuz sınavına bakanlığın kararıyla sadece 17 yaş ve
üstü öğrenciler katılabiliyor) Liselerde eğitim öğretim 2 tür yapılır. Ders geçmeli olan
”sınıflı” sistem ve belli bir toplam krediye ulaşılması gereken ve dönemlik okunan
”kredili” sistem. Açık Öğretim Lisesi, ikinci yazdığıma yani kredili sisteme tabi
olduğu için, sınıf kavramı yoktur. Dönem olarak okunur. Dolayısıyla, ”ben kaçıncı
sınıfım” olayı yoktur. Örneğin ”ben lise 2 okuyorum değil”, ”ben 5. dönemdeyim”
demek daha doğrudur. Açık Öğretim Lisesi’nde müfredat yani ders programı olarak örgün
liselerle aynı derslerin döneme yayılmış hali vardır. Örneğin örgün bir lisede lise 1
Matematik dersi AÖL’de, Matematik 1 ve Matematik 2 olarak ”2” döneme ayrılır. Yani
örgün liselerdeki sınıfların Açık Lise’deki karşılıkları şöyledir;

Lise 1: AÖL: 1. ve 2. dönem
Lise 2: AÖL: 3. ve 4. dönem
Lise 3: AÖL: 5 ve 6. dönem
Lise 4: AÖL: 7. ve 8. dönem 2010-2011 eğitim öğretim döneminden itibaren MEB liselerde
”alan” uygulamasını kaldırdı. Dolayısıyla AÖL’de de alanlar kalkmış oldu. Ancak şuan
yeni öğrenciler için bu durum ve kademeli olarak tüm öğrenciler alansız okuyacak ve
”Sosyal Bilimler, Türkçe Matematik” gibi alanlar tarihe karışacak. Yalnız şu an sadece
”İlkokul diplomasıyla ilk defa Açık Lise’ye kaydolanlar ile örgün bir lisede lise 1′den
tasdikname alıp AÖL’ye kaydolanlar alansız okuyacak”. Bunlar dışında diyelim yıllar önce
lise 2′de alanlı olarak okuyan bir öğrenci için alan uygulaması devam edecek. Şuan yeni
kayıtların tümünde sistemde ”alansız” yazar. Ancak yukarıda yazılan şartlara göre
alanlı okuması gerekenler alan seçecekken şartları alansız olarak okumaya müsait kişiler
mezun oluncaya kadar ”alansız” ibaresi ile okuyacak.
Açık öğretim Lisesi’nden mezun olmak için;
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,
Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,
Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik
durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,
Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması
gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir
kredi ile de mezun olabilirsiniz.

3. DÖNEM SINAVLARI Başlama
20 Temmuz 2024 Cumartesi