Akaid ve Kelam 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı

III. Dönem Sınavları
4 Temmuz 2020 Cumartesi