T.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi Sınavları

III. Dönem Sınavları
4 Temmuz 2020 Cumartesi