T.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi Sınavları

II. Dönem Sınavları
6 Nisan 2019 Cumartesi