T.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi Sınavları

I. Dönem Sınavları
7 Aralık 2019 Cumartesi