T.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi Sınavları

III. Dönem Sınavları
6 Temmuz 2019 Cumartesi