T.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı

III. Dönem Sınavları
6 Temmuz 2019 Cumartesi