T.C. İnklap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı

I. Dönem Sınavları
7 Aralık 2019 Cumartesi