İş Güvenliği 1 Dersi 1. Dönem Sınavı Deneme Sınav Soruları

1.
İş Güvenliği 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 18. Soru

A B C D

2.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 1. Soru

A B C D

3.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 1. Soru

A B C D

4.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 10. Soru

A B C D

5.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 13. Soru

A B C D

6.
İş Güvenliği 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 11. Soru

A B C D

7.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 13. Soru

A B C D

8.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 17. Soru

A B C D

9.
İş Güvenliği 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 7. Soru

A B C D

10.
İş Güvenliği 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 5. Soru

A B C D

11.
İş Güvenliği 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 13. Soru

A B C D

12.
İş Güvenliği 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 8. Soru

A B C D

13.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 5. Soru

A B C D

14.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 15. Soru

A B C D

15.
İş Güvenliği 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 14. Soru

A B C D

16.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 3. Soru

A B C D

17.
İş Güvenliği 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 15. Soru

A B C D

18.
İş Güvenliği 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 12. Soru

A B C D

19.
İş Güvenliği 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 17. Soru

A B C D

20.
İş Güvenliği 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 13. Soru

A B C D

1. DÖNEM SINAVLARI
4 Aralık 2021 Cumartesi