Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 1. Dönem Sınavı Deneme Sınav Soruları

1.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2018-2019 Yılı 1. Dönem Sınavı 5. Soru

A B C D

2.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 3. Soru

A B C D

3.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2017-2018 Yılı 1. Dönem Sınavı 7. Soru

A B C D

4.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2017-2018 Yılı 1. Dönem Sınavı 14. Soru

A B C D

5.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2017-2018 Yılı 1. Dönem Sınavı 11. Soru

A B C D

6.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2017-2018 Yılı 1. Dönem Sınavı 15. Soru

A B C D

7.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 1. Soru

A B C D

8.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 12. Soru

A B C D

9.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 7. Soru

A B C D

10.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2019-2020 Yılı 1. Dönem Sınavı 8. Soru

A B C D

11.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 18. Soru

A B C D

12.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 18. Soru

A B C D

13.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 10. Soru

A B C D

14.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 11. Soru

A B C D

15.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2018-2019 Yılı 1. Dönem Sınavı 6. Soru

A B C D

16.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 11. Soru

A B C D

17.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 16. Soru

A B C D

18.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 11. Soru

A B C D

19.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2014-2015 Yılı 1. Dönem Sınavı 9. Soru

A B C D

20.
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Dersi 2017-2018 Yılı 1. Dönem Sınavı 5. Soru

A B C D

1. DÖNEM SINAVLARI
4 Aralık 2021 Cumartesi