İslam Tarihi 1 Dersi 1. Dönem Sınavı Deneme Sınav Soruları

1.
İslam Tarihi 1 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 15. Soru

A B C D

2.
İslam Tarihi 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 6. Soru

A B C D

3.
İslam Tarihi 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 18. Soru

A B C D

4.
İslam Tarihi 1 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 6. Soru

A B C D

5.
İslam Tarihi 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 15. Soru

A B C D

6.
İslam Tarihi 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 15. Soru

A B C D

7.
İslam Tarihi 1 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 1. Soru

A B C D

8.
İslam Tarihi 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 14. Soru

A B C D

9.
İslam Tarihi 1 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 5. Soru

A B C D

10.
İslam Tarihi 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 2. Soru

A B C D

11.
İslam Tarihi 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 19. Soru

A B C D

12.
İslam Tarihi 1 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 2. Soru

A B C D

13.
İslam Tarihi 1 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 12. Soru

A B C D

14.
İslam Tarihi 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 4. Soru

A B C D

15.
İslam Tarihi 1 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 9. Soru

A B C D

16.
İslam Tarihi 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 9. Soru

A B C D

17.
İslam Tarihi 1 Dersi 2014-2015 Yılı 1. Dönem Sınavı 3. Soru

A B C D

18.
İslam Tarihi 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 10. Soru

A B C D

19.
İslam Tarihi 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 3. Soru

A B C D

20.
İslam Tarihi 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 6. Soru

A B C D

1. DÖNEM SINAVLARI
4 Aralık 2021 Cumartesi