Siyer 1 Dersi 1. Dönem Sınavı Deneme Sınav Soruları

1.
Siyer 1 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 18. Soru

A B C D

2.
Siyer 1 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 1. Soru

A B C D

3.
Siyer 1 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 15. Soru

A B C D

4.
Siyer 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 4. Soru

A B C D

5.
Siyer 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 3. Soru

A B C D

6.
Siyer 1 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 8. Soru

A B C D

7.
Siyer 1 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 19. Soru

A B C D

8.
Siyer 1 Dersi 2019-2020 Yılı 1. Dönem Sınavı 15. Soru

A B C D

9.
Siyer 1 Dersi 2018-2019 Yılı 1. Dönem Sınavı 11. Soru

A B C D

10.
Siyer 1 Dersi 2017-2018 Yılı 1. Dönem Sınavı 10. Soru

A B C D

11.
Siyer 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 16. Soru

A B C D

12.
Siyer 1 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 10. Soru

A B C D

13.
Siyer 1 Dersi 2016-2017 Yılı 1. Dönem Sınavı 16. Soru

A B C D

14.
Siyer 1 Dersi 2018-2019 Yılı 1. Dönem Sınavı 2. Soru

A B C D

15.
Siyer 1 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 6. Soru

A B C D

16.
Siyer 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 2. Soru

A B C D

17.
Siyer 1 Dersi 2015-2016 Yılı 1. Dönem Sınavı 3. Soru

A B C D

18.
Siyer 1 Dersi 2013-2014 Yılı 1. Dönem Sınavı 8. Soru

A B C D

19.
Siyer 1 Dersi 2011-2012 Yılı 1. Dönem Sınavı 12. Soru

A B C D

20.
Siyer 1 Dersi 2012-2013 Yılı 1. Dönem Sınavı 8. Soru

A B C D

3. DÖNEM SINAVLARI Başlama
20 Temmuz 2024 Cumartesi